Newsletter Úradu pre publikácie venovaný publikáciám o migrantoch

4. apríla 2016

Úrad pre publikácie vydal informačného spravodajcu o aktuálnych publikáciách , ktoré sa venujú téme migrantov:

http://publications.europa.eu/en/special-newsletter/.

» Nájdite si všetky publikácie na:    EU Bookshop
» Stiahnite si katalóg publikácií z:   Key Publications Catalogue