Elektronická publikácia Práva občanov EÚ

5. augusta 2015

Publikácia je vo formáte *.epub a je zameraná na:

O B S A H
Úvod
1. Základné dokumenty vzniku a úpravy práv a občianstva EÚ
2. Čo je občianstvo EÚ
3. Aké sú práva občana EÚ
4. Právo voľného pohybu a pobytu občanov EÚ
5. Právo voliť a byť volený v EÚ
6. Právo študovať v EÚ
7. Právo pracovať v EÚ
8. Právo podnikať v EÚ
9. Právo cestovať a práva cestujúceho v EÚ
10. Právo zdravotnej, sociálnej a dôchodkovej starostlivosti v EÚ
11. Právo spotrebiteľa v EÚ
12. Pohyb peňazí v EÚ
13. Iniciatíva občanov EÚ
14. Ochrana práv občanov, možnosti nápravy, európsky ombudsman
15. Práva obetí trestných činov
16. Dane
17. Odkazy na dôležité stránky k právam občanov
Záver, Zdroje

*

Publikácia:

Prava obcanov EU – EDIC SNV