Knižnica

 

Publikácia Stav Únie 2016

13. októbra 2016

Stav únie publikacia titulka

V septembri  predniesol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker svoj druhý prejav o stave Únie. V prejave  pomenoval  výzvy, ktoré pred EÚ stoja a oznámil navrhované riešenia. V prejave predseda EK Jean-Claude Juncker vyzval k jednote pri riešení potrieb občanov: „Musíme vytvoriť lepšiu Európu: Európu, ktorá chráni, ktorá zachováva európsky spôsob života, ktorá posilňuje postavenie našich občanov a […]

Čítať celý dokument »

Publications Office Newsletter Júl 2016

17. júla 2016

Publications Office Newsletter  Júl 2016 Publications Office Newsletter N° 37 July 2016 ISSN 2315-0017   Recently published PDF/EPUB European Drug Report 2016 Trends and developments This report brings together an up-to-date and top-level overview of drug use, drug problems and drug markets, and integrates this situational analysis with information on drug policies and practice in […]

Čítať celý dokument »

Špeciálne vydanie elektronického informátora Úradu pre publikácie so zameraním na životné prostredie

27. júna 2016

earth-661447__180

Špeciálne vydanie elektronického informátora Úradu pre publikácie so zameraním na životné prostredie Z obsahu:  EÚ nariadenia, udržateľná aquakultúra, naša planéta – náš život, najlepšie LIFE prírodné projekty 2014 a ďalšie. Zdroj a viac k publikáciám:    http://publications.europa.eu/en/newsletter/

Čítať celý dokument »

Prieskum: Kvalita ovzdušia a úroveň hluku v hlavných mestách

20. júna 2016

survey-air-q

Existujú významné rozdiely medzi jednotlivými hlavnými mestami v EÚ v kvalite ovzdušia a v úrovni hluku – to sú zistenia Eurostatu: hluk a ovzdušie Eurostat Ako sú obyvatelia hlavných miest spokojný s kvalitou ovzdušia a úrovňou hluku vo svojich mestách? Odpoveď dáva výsledok prieskumu Eurostatu v prílohe alebo na:    http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/8-03062016-BP

Čítať celý dokument »

Eurofond vydal svoju výročnú správu 2015 o stave životnej úrovne a práci v Európe

20. júna 2016

yearbook2015

Eurofond zisťuje, že trvá rast zamestnanosti naprieč celou Európou cca. 1 % ročne. Všetky údaje sú v novej ročnej správe. Správa je na stránke Eurofondu:    http://www.eurofound.europa.eu/publications/annual-report/2016/eurofound-yearbook-2015-living-and-working-in-europe

Čítať celý dokument »

Nová publikácia Cestovanie v Európe 2016-2017

9. júna 2016

Aktualizovaná bola populárna publikácia, ktorá obsahuje množstvo užitočných informácií pre všetkých, čo budú cestovať po EÚ. Možno si ju stiahnuť a objednať zo stránky: http://bookshop.europa.eu/en/travelling-in-europe-2016-17-pbNA0415620/,   alebo získať  v informačných centrách Europe Direct vo všetkých krajinách EÚ.  

Čítať celý dokument »

Nové publikácie vydané Úradom pre publikácie

27. mája 2016

Mesačný Newsletter Úradu pre publikácie EÚ – máj 2016 – http://publications.europa.eu/en/newsletter/

Čítať celý dokument »

Prezentácie k téme migranti, utečenci a EÚ

19. mája 2016

Prezentácie: Analytický pohľad na utečeneckú krízu: Analytical point of view Späť do Šengenu – otázky o vonkajšej kontrole EÚ hraníc: Back to Schengen Vízová politika EÚ: EU Visa policy Legálna migrácia, integrácia a právo príslušníkov tretích krajín: Legal migration Newsletter centier EDIC: Newsletter EDIC Zabezpečenie núdzovej podpoty EÚ: Provision EU emergency support Subsaharský región, rozvojová […]

Čítať celý dokument »

Najnovšie číslo časopisu o výsledkoch výskumu v EÚ (č. 51)

14. mája 2016

Najnovšie číslo časopisu o výsledkoch výskumu v EÚ (č. 51) Témy čísla: Magnetický štít na ochranu kozmonautov počas dlhého pobytu vo vesmíre Nové odporúčania na zníženie chudoby v Európe Mnoho ďalších článkov … Viac na:   http://cordis.europa.eu/news/rcn/125121_en.html. CORDIS:   http://cordis.europa.eu/research-eu/magazine_en.html

Čítať celý dokument »

Lokalita Whoiswho – je praktický elektronický adresár manažérov, inštitúcií, úradov, orgánov, agentúr EÚ

16. apríla 2016

Na koho sa môžete obrátiť z riadiacej rady Európskej služby pre vonkajšiu činnosť? Kto má v rámci úradu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov na starosti informácie a komunikáciu? Hľadáte určité meno? Začnite hľadať tu, na lokalite EÚ Whoiswho – v elektronickom adresári manažérov a útvarov inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ. Informácie, ktoré hľadáte, sú […]

Čítať celý dokument »