Knižnica

 

Informácia

9. februára 2018

Od 1.1.2018 funguje na Slovensku nová sieť Informačných centier Europe Direct. Kontakt: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Palisády 29 811 06 Bratislava tel.: + 421 (2)54 43 17 18 fax.: + 421 (2)54 43 29 72 e-mail: info@europa.sk, comm-rep-sk@ec.europa.eu

Čítať celý dokument »

Publikácia – Digital competences (A collection of innovative and inspiring resources)

20. októbra 2017

Dátum uverejnenia: 2017-09-21 Kolektiv autorov: Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (Európska komisia) Témy: Politika v oblasti vzdelávania, Informačné technológie a telekomunikácie Oblasť: digitálna gramotnosť, digitálna technológia, inovácia, nové metódy vzdelávania, odborná príprava, politika vzdelávania, učebná metóda, vzdelávanie dospelých, školské profesijné vzdelávanie Zdroj:   https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/2d9d49f6-9f42-11e7-b92d-01aa75ed71a1

Čítať celý dokument »

EU Bookshop má novú tvár

26. júna 2017

eu-bookshop

EU Bookshop sa presťahoval na novú platformu: http://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications  

Čítať celý dokument »

EÚ a migrácia, migračná kríza

15. mája 2017

Publikácia – obal: EDIC SNV M5-Publikacia Migr kriza Obal_2017_vf Publikácia – telo: EDIC SNV M5-Publikacia Migr kriza

Čítať celý dokument »

Pedagogické materiály pre učiteľov

6. mája 2017

Nedávne štúdie ukazujú, že obyvatelia miest Európskej únie , a to najmä mladí ľudia, majú pocit, že stratili prepojenie s poľnohospodárstvom ako zdrojom potravín. Neuvedomujú si ani významnú úlohu, ktorú zohrávajú poľnohospodári v našej spoločnosti a hospodárstve, a to nielen dodávaním potravín, ale aj ochranou životného prostredia a prírodných zdrojov a zaisťovaním životaschopnosti vidieka a […]

Čítať celý dokument »

Publikácia: 60 dobrých dôvodov prečo EÚ

3. mája 2017

60 dobrych dovodov pre EU titulka

Publikácia:  60 dobrých dôvodov prečo EÚ 60 DOBRÝCH DÔVODOV PREČO EÚ JE TO VAŠA EURÓPA 60 ROKOV RÍMSKYCH ZMLÚV Aktualizované vydanie vydalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku: NA0117219SKN ***

Čítať celý dokument »

Sprievodca EÚ financovaním v období 2014-2020

6. marca 2017

Výskumná služba Európskeho parlamentu zostavila praktickú príručku o možnostiach financovania rôznych projektov, zámerov pre verejný, súkromný a tretí sektor. http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf            

Čítať celý dokument »

Čo je Európsky hospodársky a sociálny výbor?

10. decembra 2016

Európsky hospodársky a sociálny výbor (The European Economic and Social Committee (EESC)) predstavuje fórum pre možnosti konzultácií, dialógu a dohôd medzi predstaviteľmi rôznych sektorov  občianskej spoločnosti. Viac v priloženej príručke alebo na:   http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.41049 What is EESC-01-16-049-en-n

Čítať celý dokument »

Newsletter Úradu pre publikácie, december 2016

10. decembra 2016

Newsletter Úradu pre publikácie, december 2016 Najnovšie číslo informačného newslettra nájdete na:    http://publications.europa.eu/en/newsletter/

Čítať celý dokument »

Publikácia Základné práva – správa 2016

2. decembra 2016

fra-2016-fundamental-rights-report-2016-opinions_sk

Čítať celý dokument »