Knižnica

 

Sprievodca EÚ financovaním v období 2014-2020

6. marca 2017

Výskumná služba Európskeho parlamentu zostavila praktickú príručku o možnostiach financovania rôznych projektov, zámerov pre verejný, súkromný a tretí sektor. http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf            

Čítať celý dokument »

Čo je Európsky hospodársky a sociálny výbor?

10. decembra 2016

Európsky hospodársky a sociálny výbor (The European Economic and Social Committee (EESC)) predstavuje fórum pre možnosti konzultácií, dialógu a dohôd medzi predstaviteľmi rôznych sektorov  občianskej spoločnosti. Viac v priloženej príručke alebo na:   http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.41049 What is EESC-01-16-049-en-n

Čítať celý dokument »

Newsletter Úradu pre publikácie, december 2016

10. decembra 2016

Newsletter Úradu pre publikácie, december 2016 Najnovšie číslo informačného newslettra nájdete na:    http://publications.europa.eu/en/newsletter/

Čítať celý dokument »

Publikácia Základné práva – správa 2016

2. decembra 2016

fra-2016-fundamental-rights-report-2016-opinions_sk

Čítať celý dokument »

Publikácia Stav Únie 2016

13. októbra 2016

Stav únie publikacia titulka

V septembri  predniesol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker svoj druhý prejav o stave Únie. V prejave  pomenoval  výzvy, ktoré pred EÚ stoja a oznámil navrhované riešenia. V prejave predseda EK Jean-Claude Juncker vyzval k jednote pri riešení potrieb občanov: „Musíme vytvoriť lepšiu Európu: Európu, ktorá chráni, ktorá zachováva európsky spôsob života, ktorá posilňuje postavenie našich občanov a […]

Čítať celý dokument »

Publications Office Newsletter Júl 2016

17. júla 2016

Publications Office Newsletter  Júl 2016 Publications Office Newsletter N° 37 July 2016 ISSN 2315-0017   Recently published PDF/EPUB European Drug Report 2016 Trends and developments This report brings together an up-to-date and top-level overview of drug use, drug problems and drug markets, and integrates this situational analysis with information on drug policies and practice in […]

Čítať celý dokument »

Špeciálne vydanie elektronického informátora Úradu pre publikácie so zameraním na životné prostredie

27. júna 2016

earth-661447__180

Špeciálne vydanie elektronického informátora Úradu pre publikácie so zameraním na životné prostredie Z obsahu:  EÚ nariadenia, udržateľná aquakultúra, naša planéta – náš život, najlepšie LIFE prírodné projekty 2014 a ďalšie. Zdroj a viac k publikáciám:    http://publications.europa.eu/en/newsletter/

Čítať celý dokument »

Prieskum: Kvalita ovzdušia a úroveň hluku v hlavných mestách

20. júna 2016

survey-air-q

Existujú významné rozdiely medzi jednotlivými hlavnými mestami v EÚ v kvalite ovzdušia a v úrovni hluku – to sú zistenia Eurostatu: hluk a ovzdušie Eurostat Ako sú obyvatelia hlavných miest spokojný s kvalitou ovzdušia a úrovňou hluku vo svojich mestách? Odpoveď dáva výsledok prieskumu Eurostatu v prílohe alebo na:    http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/8-03062016-BP

Čítať celý dokument »

Eurofond vydal svoju výročnú správu 2015 o stave životnej úrovne a práci v Európe

20. júna 2016

yearbook2015

Eurofond zisťuje, že trvá rast zamestnanosti naprieč celou Európou cca. 1 % ročne. Všetky údaje sú v novej ročnej správe. Správa je na stránke Eurofondu:    http://www.eurofound.europa.eu/publications/annual-report/2016/eurofound-yearbook-2015-living-and-working-in-europe

Čítať celý dokument »

Nová publikácia Cestovanie v Európe 2016-2017

9. júna 2016

Aktualizovaná bola populárna publikácia, ktorá obsahuje množstvo užitočných informácií pre všetkých, čo budú cestovať po EÚ. Možno si ju stiahnuť a objednať zo stránky: http://bookshop.europa.eu/en/travelling-in-europe-2016-17-pbNA0415620/,   alebo získať  v informačných centrách Europe Direct vo všetkých krajinách EÚ.  

Čítať celý dokument »