Knižnica

 

EU Bookshop má novú tvár

26. júna 2017

eu-bookshop

EU Bookshop sa presťahoval na novú platformu: http://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications  

Čítať celý dokument »

EÚ a migrácia, migračná kríza

15. mája 2017

Publikácia – obal: EDIC SNV M5-Publikacia Migr kriza Obal_2017_vf Publikácia – telo: EDIC SNV M5-Publikacia Migr kriza

Čítať celý dokument »

Pedagogické materiály pre učiteľov

6. mája 2017

Nedávne štúdie ukazujú, že obyvatelia miest Európskej únie , a to najmä mladí ľudia, majú pocit, že stratili prepojenie s poľnohospodárstvom ako zdrojom potravín. Neuvedomujú si ani významnú úlohu, ktorú zohrávajú poľnohospodári v našej spoločnosti a hospodárstve, a to nielen dodávaním potravín, ale aj ochranou životného prostredia a prírodných zdrojov a zaisťovaním životaschopnosti vidieka a […]

Čítať celý dokument »

Publikácia: 60 dobrých dôvodov prečo EÚ

3. mája 2017

60 dobrych dovodov pre EU titulka

Publikácia:  60 dobrých dôvodov prečo EÚ 60 DOBRÝCH DÔVODOV PREČO EÚ JE TO VAŠA EURÓPA 60 ROKOV RÍMSKYCH ZMLÚV Aktualizované vydanie vydalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku: NA0117219SKN ***

Čítať celý dokument »

Sprievodca EÚ financovaním v období 2014-2020

6. marca 2017

Výskumná služba Európskeho parlamentu zostavila praktickú príručku o možnostiach financovania rôznych projektov, zámerov pre verejný, súkromný a tretí sektor. http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf            

Čítať celý dokument »

Čo je Európsky hospodársky a sociálny výbor?

10. decembra 2016

Európsky hospodársky a sociálny výbor (The European Economic and Social Committee (EESC)) predstavuje fórum pre možnosti konzultácií, dialógu a dohôd medzi predstaviteľmi rôznych sektorov  občianskej spoločnosti. Viac v priloženej príručke alebo na:   http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.41049 What is EESC-01-16-049-en-n

Čítať celý dokument »

Newsletter Úradu pre publikácie, december 2016

10. decembra 2016

Newsletter Úradu pre publikácie, december 2016 Najnovšie číslo informačného newslettra nájdete na:    http://publications.europa.eu/en/newsletter/

Čítať celý dokument »

Publikácia Základné práva – správa 2016

2. decembra 2016

fra-2016-fundamental-rights-report-2016-opinions_sk

Čítať celý dokument »

Publikácia Stav Únie 2016

13. októbra 2016

Stav únie publikacia titulka

V septembri  predniesol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker svoj druhý prejav o stave Únie. V prejave  pomenoval  výzvy, ktoré pred EÚ stoja a oznámil navrhované riešenia. V prejave predseda EK Jean-Claude Juncker vyzval k jednote pri riešení potrieb občanov: „Musíme vytvoriť lepšiu Európu: Európu, ktorá chráni, ktorá zachováva európsky spôsob života, ktorá posilňuje postavenie našich občanov a […]

Čítať celý dokument »

Publications Office Newsletter Júl 2016

17. júla 2016

Publications Office Newsletter  Júl 2016 Publications Office Newsletter N° 37 July 2016 ISSN 2315-0017   Recently published PDF/EPUB European Drug Report 2016 Trends and developments This report brings together an up-to-date and top-level overview of drug use, drug problems and drug markets, and integrates this situational analysis with information on drug policies and practice in […]

Čítať celý dokument »