Tlačové správy z EK

 

Bezpečné výrobky na jednotnom trhu EÚ

21. decembra 2017

Malým a stredným podnikom sa uľahčí predaj výrobkov v Európe. Je to cieľ dvoch nových legislatívnych návrhov, ktoré dnes predstavila Európska komisia. Posilnia aj kontroly zo strany vnútroštátnych orgánov a colných úradníkov, aby sa zabránilo predaju nebezpečných výrobkov európskym spotrebiteľom. Návrhy sa týkajú: Uľahčenia predaja výrobku v inom členskom štáte Zásada vzájomného uznávania zaručuje, že výrobky, na […]

Čítať celý dokument »

Štandardný Eurobarometer – jeseň 2017: Budúcnosť Európy

21. decembra 2017

Zverejnený bol najnovší prieskum Eurobarometer, v ktorom občania EÚ zhodnotili stav hospodárstva, vyjadrili svoj postoj k EÚ a k spoločnej mene Euro. Uskutočnil sa aj špeciálny prieskum pod názvom Budúcnosť Európy. „Výsledky prieskumov sú pozitívne. Naprieč Európskou úniou si občania uvedomujú dobrý ekonomický vývoj vo svojej krajine, ako aj v celej Únii. Podpora Eura je […]

Čítať celý dokument »

Junior internet

19. decembra 2017

AMAVET otvoril registráciu na 13. ročník súťaže Junior internet, určenej žiakom základných a stredných škôl do 20 rokov, ktorí nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie. Prihlásiť sa môže individuálny súťažiaci alebo tím autorov v maximálnom zložení troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn, písanie textov a blogov na webe, tvorbu mobilných a internetových stránok so vzdelávacím […]

Čítať celý dokument »

Únia kapitálových trhov: ako uľahčiť prístup MSP na kapitálové trhy

19. decembra 2017

Une union économique et monétaire plus approfondie et plus équitable : le symbole de l'euro en pièces de monnaie

Komisia 18.12. začína verejnú konzultáciu o tom, ako uľahčiť malým a stredným podnikom (MSP) prístup na verejné trhy.  Financovanie MSP prostredníctvom verejných trhov sa od finančnej krízy ešte úplne nezotavilo, aj keď kótovanie na burze môže v zásadnej miere posilniť ich životaschopnosť. Týka sa to kótovania akcií a dlhopisov na „rastových trhoch MSP“, ktoré predstavujú […]

Čítať celý dokument »

Ako zlepšiť výber DPH a dane z príjmov právnických osôb

19. decembra 2017

Európska komisia dnes uverejnila súbor odporúčaní pre členské štáty, ktoré sa týkajú ich spolupráce s cieľom lepšieho výberu DPH a dane z príjmov právnických osôb do vnútroštátnych rozpočtov. Z výsledkov vyplýva najmä skutočnosť, že pre krajiny EÚ budú mimoriadne dôležité investície do digitálnych technológií a informačných systémov, ako aj investície do ľudských zdrojov, ak chcú […]

Čítať celý dokument »

Erasmus+: 30 rokov, národné údaje za rok 2016

16. decembra 2017

Erasmus + SK 2016

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. S rozpočtom 14,7 miliardy EUR poskytuje vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí. Program Erasmus+, ktorý má trvať do roku 2020, ponúka príležitosti nielen pre študentov. Sústreďuje sedem prioritných programov, v rámci […]

Čítať celý dokument »

Komisia schválila dve nové chránené označenia pôvodu – pre slovenské a francúzske vína

16. decembra 2017

Európska komisia dnes (15.12.) schválila žiadosť o zápis dvoch názvov vín do registra Chránených označení pôvodu (CHOP),pre slovenský „Skalický Rubín“ a pre francúzsky „La Clape“ . Vedúci zastúpenia Dušan Chrenek v tejto súvislosti uviedol:  „Skalický rubín je ďalším z radu slovenských vín, ktoré sú medzi európskymi chránenými označeniami pôvodu. V európskom registri je tak spolu […]

Čítať celý dokument »

Predseda EK Jean-Claude Juncker sa stretol s lídrami krajín V4 a s talianskym premiérom

15. decembra 2017

Toto stretnutie sa uskutočnilo  pred začiatkom dnešného samitu a jeho hlavnou témou boli otázky migrácie. Všetky zúčastnené strany potvrdili svoje odhodlanie riešiť spoločné výzvy v tejto oblasti spoluprácou. Krajiny V4 jasne ukázali  solidaritu a zaviazali sa poskytnúť príspevok 35 miliónov Eur pre severnú Afriku v rámci trustového fondu EÚ pre Afriku. Tento fond, spolu s […]

Čítať celý dokument »

278 miliárd EUR z eurofondov v reálnej ekonomike EÚ

14. decembra 2017

Une union économique et monétaire plus approfondie et plus équitable : le symbole de l'euro en pièces de monnaie

Bola zverejnená Strategická správa o implementácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) za rok 2017. Do októbra 2017 bola takmer polovica prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na obdobie 2014 – 2020 vyčlenená na konkrétne projekty. Do konca roka 2016 podporu z fondov získalo takmer 793 500 podnikov a bolo vytvorených približne 154 000 nových pracovných miest. Celkom boli do konca […]

Čítať celý dokument »

Ste kompatibilní s Galileom?

14. decembra 2017

Galileus ap -GSA-atd

Včera boli na obežnú dráhu vypustené ďalšie štyri satelity navigačného systému Galileo, čím sa súčasná konštelácia rozrástla na 22 satelitov. Galileo podporuje núdzové operácie, poskytuje presnejšie navigačné služby, ponúka lepšiu časovú synchronizáciu kritických infraštruktúr a zaručuje bezpečné služby pre verejné orgány. Systém bol spustený presne pred rokom a odvtedy ho využíva čoraz viac podnikov či […]

Čítať celý dokument »