Tlačové správy z EK

 

Informácia

9. februára 2018

Od 1.1.2018 funguje na Slovensku nová sieť Informačných centier Europe Direct. Kontakt: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Palisády 29 811 06 Bratislava tel.: + 421 (2)54 43 17 18 fax.: + 421 (2)54 43 29 72 e-mail: info@europa.sk, comm-rep-sk@ec.europa.eu

Čítať celý dokument »

Ako zvýšiť úroveň zaočkovania: konzultácia s verejnosťou o možných opatreniach EÚ

22. decembra 2017

Európska komisia dnes spúšťa verejnú konzultáciu k aktivitám, ktoré sa majú začleniť do návrhu na užšiu spoluprácu s EÚ v oblasti boja proti očkovateľným chorobám. Návrh bude prijatý v budúcom roku. Zainteresované osoby a organizácie môžu prispieť k formovaniu tejto dôležitej iniciatívy vyplnením dotazníka, ktorý sa skladá z troch oblastí: riešenie odporu voči očkovaniu, udržateľné politiky vakcinácie […]

Čítať celý dokument »

Ubytovanie od súkromných osôb si za posledný rok on-line objednal každý šiesty Európan

22. decembra 2017

Až 17% ľudí v EÚ si za posledný rok objednalo ubytovanie (izbu, byt, dom, chatu, atď.) od súkromných osôb cez internet. Väčšina z nich pritom použila špecializované weby, aplikácie aj sociálne siete. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurostatu, ktorý okrem iného mapoval využívanie online poskytovanie ubytovania a dopravných služieb od súkromných osôb. Venoval sa tak fenoménu zdieľanej ekonomiky. […]

Čítať celý dokument »

Väčšia transparentnosť a predvídateľnosť pracovných podmienok

22. decembra 2017

Európska komisia dnes navrhla novú smernicu o transparentnejších a predvídateľnejších pracovných podmienkach v celej EÚ. Jej cieľom je v prvom rade znížiť riziko nedostatočnej ochrany pracovníkov a doplniť a zmodernizovať existujúce povinnosti informovať pracovníka o pracovných podmienkach. Stanovujú sa minimálne normy, aby sa zaistilo, že výhody vyplývajúce z vyššej predvídateľnosti a prehľadnosti pracovných podmienok sa […]

Čítať celý dokument »

SARIO – Obchod s Čínou

21. decembra 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pre vás pripravila seminár Obchod s Čínou bez rizika a so ziskom. Čína je v mnohých ohľadoch najväčší trh sveta, na ktorom však neuspeje každý. Ak sa chcete zaradiť medzi úspešných podnikateľov je nutné vopred sa dobre pripraviť a práve pre vás je určený tento seminár. Prednášajúcim […]

Čítať celý dokument »

Takmer pol milióna eur na podporu slovenských obcí a miest

21. decembra 2017

Prostredníctvom programu Európa pre občanov podporuje EÚ projekty medzinárodných stretnutí družobných miest a obcí, budovanie sietí medzi takýmito mestami alebo obcami, projekty občianskej spoločnosti a projekty zachytávajúce pamäť ľudí na udalosti 20. a 21. storočia. Podľa poslednej uzávierky programu Európa pre občanov získa Slovensko 451 000 Eur na podporu 14 projektov, až 13 projektov tvoria jednorazové stretnutia občanov […]

Čítať celý dokument »

Nové pravidlá na ochranu obchodu

21. decembra 2017

Dnes vstupuje do platnosti nová legislatíva EÚ na ochranu obchodu, ktorá mení reakcie EÚ na  dumpingový a subvencovaný dovoz z krajín s výraznými deformáciami trhu spôsobenými štátom. Okrem toho Komisia vydala aj prvú správu o takýchto štátom spôsobených deformáciách zameranú na konkrétnu krajinu. Cieľom novej legislatívy je zabezpečiť, aby Európa mala nástroje na ochranu obchodu, […]

Čítať celý dokument »

Lepšie pravidlá pre investičné spoločnosti

21. decembra 2017

Európske kapitálové trhy začnú vďaka prepracovaným pravidlám platiacim pre investičné spoločnosti fungovať efektívnejšie a dohľad nad nimi bude lepší. Európska komisia dnes navrhla reformu pravidiel pre investičné spoločnosti, ktorej cieľom je zjednodušiť život menším investičným spoločnostiam a zároveň dosiahnuť, aby najväčšie, systémové spoločnosti začali podliehať rovnakému režimu ako európske banky. Po novom by väčšina investičných […]

Čítať celý dokument »

Už 10 rokov bez hraníc: Slovensko oslavuje desaťročie v Schengene

21. decembra 2017

najväčšej zóny voľného pohybu osôb na svete, v ktorej môže v 26 krajinách Európy cestovať viac ako 400 miliónov ľudí. Zahŕňa 22 členských štátov Európskej únie, Švajčiarsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek uviedol: „10 rokov v Schengenskom priestore Slovensku veľmi pomohlo. Prinieslo konkrétne výhody slovenským podnikom, ale aj ľuďom. Veľkou výhodou […]

Čítať celý dokument »

Kompletné výsledky septembrovej uzávierky 2017

21. decembra 2017

Výkonná agentúra EACEA včera (v pondelok, 18. decembra 2017) zverejnila posledné výsledky septembrovej uzávierky. Na našej webovej stránke prinášame, preto, prehľad kompletných výsledkov septembrovej uzávierky v oboch jej opatreniach: Družobné mestá a Siete medzi mestami. Na Slovensko tak vďaka septembrovej uzávierke programu Európa pre občanov potečie 451tis. eur. V opatrení Družobné mestá bol priemerný počet partnerov na […]

Čítať celý dokument »