Tlačové správy z EK

 

Pozývame Vás diskutovať o budúcnosti Európy

16. októbra 2017

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pod vedením Dušana Chreneka organizuje na Slovensku sériu verejných aj odbornejších podujatí pod názvom Diskutujeme o budúcnosti Európy, ako hovorí Dušan Chrenek: „Ponúkame na Slovensku aktívnu a neutrálnu platformu na diskusiu o tom, aké zmeny potrebujeme. Pretože dnes nie je otázka, či sa EÚ zmení, ale skôr ako sa zmení.“ Najbližšie […]

Čítať celý dokument »

Naštartujte biznus so SARIO

16. októbra 2017

Slovenská agentúra  pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vám dáva do pozornosti  sériu úvodných konferencií k zahájeniu národného projektu Podpora internacionalizácie MSP. Dozviete sa, čo je národný projekt Podpora internacionalizácie MSP, pre koho je podpora určená, typy podujatí, na ktorých sa môžete zúčastniť, ako sa na ne prihlásiť a čo podpora zahŕňa. Konferencie sa uskutočnia v mestách:  […]

Čítať celý dokument »

Predaj poľnohospodárskej pôdy: Komisia vydala usmernenie pre členské štáty

16. októbra 2017

Európska komisia dnes vydala usmernenie, ktorým chce členským štátom pomôcť pri ochrane poľnohospodárskej pôdy pred hrozbami, akými sú nadmerné špekulácie s cenami a koncentrácia vlastníctva. Krajiny EÚ majú právo obmedziť predaj poľnohospodárskej pôdy, aby zachovali poľnohospodárske spoločenstvá a podporovali udržateľné poľnohospodárstvo. Musia však pritom dodržiavať právne predpisy EÚ, najmä predpisy týkajúce sa voľného pohybu kapitálu. […]

Čítať celý dokument »

Vznikne Európska prokuratúra

16. októbra 2017

Európska komisia víta rozhodnutie Rady EÚ vytvoriť  Európsku prokuratúru. Vďaka zapojeniu 20 členských štátov, vrátane Slovenska, vznikne silný, nezávislý a efektívny orgán, ktorý bude bojovať proti nadnárodnej trestnej činnosti poškodzujúcej rozpočet EÚ a cezhraničné podvody s DPH. EK verí, že spoločné úsilie chrániť rozpočet EÚ pred korupciou a podvodmi podporia všetky členské štáty EÚ. Teraz […]

Čítať celý dokument »

Európska komisia na samite v Bratislave

16. októbra 2017

Na samite venovanom dvojakej kvalite produktov, ktorý sa uskutoční v  Bratislave v piatok 13. októbra 2017, bude mať svoje zastúpenie aj Európska komisia.  Stanoviská EK ako aj ochotu a odhodlanie  túto problematiku riešiť na celoeurópskej úrovni budú v Bratislave reprezentovať Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť a jej kolega Vytenis Andriukaitis, komisár pre zdravie […]

Čítať celý dokument »

Komisia vyzýva na dokončenie všetkých súčastí bankovej únie v roku 2018

12. októbra 2017

Európskej komisia chce dosiahnuť, aby už v roku 2018 existovala kompletná a fungujúca banková únia, vďaka ktorej budú môcť európski občania a podniky naplno využívať výhody hlbšej finančnej integrácie a stabilnejší finančný systém. „Naším cieľom je dosiahnuť bankový sektor, ktorý absorbuje krízy a zdieľa riziká súkromnými kanálmi, čiže daňoví poplatníci nie sú prví, čo platia. […]

Čítať celý dokument »

Ďalšia úspešná občianska iniciatíva

10. októbra 2017

Európska komisia obdržala v piatok 6. októbra už štvrtú občiansku iniciatívu. Zástupcovia združenia Stop glyfozátu v rámci iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby členským štátom navrhla zakázať glyfozát, zreformovala postup schvaľovania pesticídov a stanovila záväzné ciele pre celú EÚ týkajúce sa znižovania používania pesticídov. Podľa nich sa vystavenie herbicídom na báze glyfozátu spája u ľudí s rakovinou. […]

Čítať celý dokument »

Výsledky kohéznej politiky EÚ: ako ovplyvnila Slovensko

10. októbra 2017

Európska komisia uverejnila 7. správu o súdržnosti, v ktorej mapuje situáciu v regiónoch EÚ. Ide o podrobnú a komplexnú analýzu súčasného stavu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ, na základe ktorej tiež vidno, aký vplyv mala kohézna politika na jednotlivé členské štáty EÚ. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek v tejto súvislosti uviedol: ” Slovensko […]

Čítať celý dokument »

Granty na informovanie o úlohách kohéznej politiky v regiónoch

6. októbra 2017

Európska komisia vypísala výzvu na predkladanie žiadostí o grant na podporu informovania o úlohách kohéznej politiky v regiónoch. Cieľom výzvy okrem iného je: zvyšovať informovanosť o projektoch financovaných EÚ, najmä prostredníctvom politiky súdržnosti, a o ich vplyve na život ľudí, šíriť informácie a podporovať otvorený dialóg o politike súdržnosti, jej výsledkoch, jej úlohe pri plnení […]

Čítať celý dokument »

Podpora učňovskej prípravy v Európe

6. októbra 2017

Európska komisia dnes prijala návrh na Európsky rámec pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu. Na základe rozsiahlej konzultácie EK odporúča 14 kľúčových kritérií, ktoré by členské štáty a zainteresované strany mali použiť pri vytváraní programov kvalitnej a účinnej učňovskej prípravy. Cieľom iniciatívy je zvýšiť zamestnateľnost učňov  a vytvoriť vysokokvalifikovanú a zručnú pracovnú silu. Kľúčové kritériá: na […]

Čítať celý dokument »