Aktuality

 

Už 10 rokov bez hraníc: Slovensko oslavuje desaťročie v Schengene

21. decembra 2017

najväčšej zóny voľného pohybu osôb na svete, v ktorej môže v 26 krajinách Európy cestovať viac ako 400 miliónov ľudí. Zahŕňa 22 členských štátov Európskej únie, Švajčiarsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek uviedol: „10 rokov v Schengenskom priestore Slovensku veľmi pomohlo. Prinieslo konkrétne výhody slovenským podnikom, ale aj ľuďom. Veľkou výhodou […]

Čítať celý dokument »

Projekty európskej spolupráce – výzva otvorená!!

21. decembra 2017

18.1.2018 –  Projekty Európskej spolupráce – projekty menšieho rozsahu a projekty väčšieho rozsahu (Support for European cooperation projects 2018 (Category 1 – Smaller scale cooperation projects / Category 2 – Larger scale cooperation projects) Aj projekty v rámci tejto výzvy môžu obsahovať témy kultúrneho dedičstva Hlavnými cieľmi podpory projektov nadnárodnej kultúrnej spolupráce je podporovať pohyb […]

Čítať celý dokument »

Kompletné výsledky septembrovej uzávierky 2017

21. decembra 2017

Výkonná agentúra EACEA včera (v pondelok, 18. decembra 2017) zverejnila posledné výsledky septembrovej uzávierky. Na našej webovej stránke prinášame, preto, prehľad kompletných výsledkov septembrovej uzávierky v oboch jej opatreniach: Družobné mestá a Siete medzi mestami. Na Slovensko tak vďaka septembrovej uzávierke programu Európa pre občanov potečie 451tis. eur. V opatrení Družobné mestá bol priemerný počet partnerov na […]

Čítať celý dokument »

Bezpečné výrobky na jednotnom trhu EÚ

21. decembra 2017

Malým a stredným podnikom sa uľahčí predaj výrobkov v Európe. Je to cieľ dvoch nových legislatívnych návrhov, ktoré dnes predstavila Európska komisia. Posilnia aj kontroly zo strany vnútroštátnych orgánov a colných úradníkov, aby sa zabránilo predaju nebezpečných výrobkov európskym spotrebiteľom. Návrhy sa týkajú: Uľahčenia predaja výrobku v inom členskom štáte Zásada vzájomného uznávania zaručuje, že výrobky, na […]

Čítať celý dokument »

Štandardný Eurobarometer – jeseň 2017: Budúcnosť Európy

21. decembra 2017

Zverejnený bol najnovší prieskum Eurobarometer, v ktorom občania EÚ zhodnotili stav hospodárstva, vyjadrili svoj postoj k EÚ a k spoločnej mene Euro. Uskutočnil sa aj špeciálny prieskum pod názvom Budúcnosť Európy. „Výsledky prieskumov sú pozitívne. Naprieč Európskou úniou si občania uvedomujú dobrý ekonomický vývoj vo svojej krajine, ako aj v celej Únii. Podpora Eura je […]

Čítať celý dokument »

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo tri výzvy zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

19. decembra 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 15. decembra 2017 tri výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 Doména: Dopravné prostriedky pre 21. storočie Alokácia: 48 000 000 EUR Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 Doména: […]

Čítať celý dokument »

Junior internet

19. decembra 2017

AMAVET otvoril registráciu na 13. ročník súťaže Junior internet, určenej žiakom základných a stredných škôl do 20 rokov, ktorí nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie. Prihlásiť sa môže individuálny súťažiaci alebo tím autorov v maximálnom zložení troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn, písanie textov a blogov na webe, tvorbu mobilných a internetových stránok so vzdelávacím […]

Čítať celý dokument »

Únia kapitálových trhov: ako uľahčiť prístup MSP na kapitálové trhy

19. decembra 2017

Une union économique et monétaire plus approfondie et plus équitable : le symbole de l'euro en pièces de monnaie

Komisia 18.12. začína verejnú konzultáciu o tom, ako uľahčiť malým a stredným podnikom (MSP) prístup na verejné trhy.  Financovanie MSP prostredníctvom verejných trhov sa od finančnej krízy ešte úplne nezotavilo, aj keď kótovanie na burze môže v zásadnej miere posilniť ich životaschopnosť. Týka sa to kótovania akcií a dlhopisov na „rastových trhoch MSP“, ktoré predstavujú […]

Čítať celý dokument »

Ako zlepšiť výber DPH a dane z príjmov právnických osôb

19. decembra 2017

Európska komisia dnes uverejnila súbor odporúčaní pre členské štáty, ktoré sa týkajú ich spolupráce s cieľom lepšieho výberu DPH a dane z príjmov právnických osôb do vnútroštátnych rozpočtov. Z výsledkov vyplýva najmä skutočnosť, že pre krajiny EÚ budú mimoriadne dôležité investície do digitálnych technológií a informačných systémov, ako aj investície do ľudských zdrojov, ak chcú […]

Čítať celý dokument »

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 23/PRV/2017

18. decembra 2017

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 23/PRV/2017 / PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 6  / Podopatrenie 6.3  Výzvu č. 23/PRV/2017 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie  6 – […]

Čítať celý dokument »