Aktuality

 

Informácia

9. februára 2018

Od 1.1.2018 funguje na Slovensku nová sieť Informačných centier Europe Direct. Kontakt: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku Palisády 29 811 06 Bratislava tel.: + 421 (2)54 43 17 18 fax.: + 421 (2)54 43 29 72 e-mail: info@europa.sk, comm-rep-sk@ec.europa.eu

Čítať celý dokument »

Vitajte na stránke Startup Europe

27. decembra 2017

SEW 2018

Podujatie Týždeň Európskych Startupov:  5. – 9. marca 2018. Uskutoční sa pod záštitou   Európskeho výboru regiónov. Foto z tohto roku:    https://www.facebook.com/pg/startupeuropeweek/photos/?tab=album&album_id=685996864915923   Chcete sa zúčastniť na spoluorganizovaní podujatia –  tu je prihláška :     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek9TY4gtEu2STcjHEwZTHedcrwydgvu3m2nicCI5eJDTzVcQ/viewform   Viac o podujatí:    http://startupeuropeweek.eu/.  

Čítať celý dokument »

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu podnikateľov v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch

22. decembra 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 20. decembra 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch. Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 Alokácia: 10 000 000 EUR Typ výzvy: otvorená Oprávnené […]

Čítať celý dokument »

Ako zvýšiť úroveň zaočkovania: konzultácia s verejnosťou o možných opatreniach EÚ

22. decembra 2017

Európska komisia dnes spúšťa verejnú konzultáciu k aktivitám, ktoré sa majú začleniť do návrhu na užšiu spoluprácu s EÚ v oblasti boja proti očkovateľným chorobám. Návrh bude prijatý v budúcom roku. Zainteresované osoby a organizácie môžu prispieť k formovaniu tejto dôležitej iniciatívy vyplnením dotazníka, ktorý sa skladá z troch oblastí: riešenie odporu voči očkovaniu, udržateľné politiky vakcinácie […]

Čítať celý dokument »

Ubytovanie od súkromných osôb si za posledný rok on-line objednal každý šiesty Európan

22. decembra 2017

Až 17% ľudí v EÚ si za posledný rok objednalo ubytovanie (izbu, byt, dom, chatu, atď.) od súkromných osôb cez internet. Väčšina z nich pritom použila špecializované weby, aplikácie aj sociálne siete. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurostatu, ktorý okrem iného mapoval využívanie online poskytovanie ubytovania a dopravných služieb od súkromných osôb. Venoval sa tak fenoménu zdieľanej ekonomiky. […]

Čítať celý dokument »

Väčšia transparentnosť a predvídateľnosť pracovných podmienok

22. decembra 2017

Európska komisia dnes navrhla novú smernicu o transparentnejších a predvídateľnejších pracovných podmienkach v celej EÚ. Jej cieľom je v prvom rade znížiť riziko nedostatočnej ochrany pracovníkov a doplniť a zmodernizovať existujúce povinnosti informovať pracovníka o pracovných podmienkach. Stanovujú sa minimálne normy, aby sa zaistilo, že výhody vyplývajúce z vyššej predvídateľnosti a prehľadnosti pracovných podmienok sa […]

Čítať celý dokument »

SARIO – Obchod s Čínou

21. decembra 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pre vás pripravila seminár Obchod s Čínou bez rizika a so ziskom. Čína je v mnohých ohľadoch najväčší trh sveta, na ktorom však neuspeje každý. Ak sa chcete zaradiť medzi úspešných podnikateľov je nutné vopred sa dobre pripraviť a práve pre vás je určený tento seminár. Prednášajúcim […]

Čítať celý dokument »

Takmer pol milióna eur na podporu slovenských obcí a miest

21. decembra 2017

Prostredníctvom programu Európa pre občanov podporuje EÚ projekty medzinárodných stretnutí družobných miest a obcí, budovanie sietí medzi takýmito mestami alebo obcami, projekty občianskej spoločnosti a projekty zachytávajúce pamäť ľudí na udalosti 20. a 21. storočia. Podľa poslednej uzávierky programu Európa pre občanov získa Slovensko 451 000 Eur na podporu 14 projektov, až 13 projektov tvoria jednorazové stretnutia občanov […]

Čítať celý dokument »

Nové pravidlá na ochranu obchodu

21. decembra 2017

Dnes vstupuje do platnosti nová legislatíva EÚ na ochranu obchodu, ktorá mení reakcie EÚ na  dumpingový a subvencovaný dovoz z krajín s výraznými deformáciami trhu spôsobenými štátom. Okrem toho Komisia vydala aj prvú správu o takýchto štátom spôsobených deformáciách zameranú na konkrétnu krajinu. Cieľom novej legislatívy je zabezpečiť, aby Európa mala nástroje na ochranu obchodu, […]

Čítať celý dokument »

Lepšie pravidlá pre investičné spoločnosti

21. decembra 2017

Európske kapitálové trhy začnú vďaka prepracovaným pravidlám platiacim pre investičné spoločnosti fungovať efektívnejšie a dohľad nad nimi bude lepší. Európska komisia dnes navrhla reformu pravidiel pre investičné spoločnosti, ktorej cieľom je zjednodušiť život menším investičným spoločnostiam a zároveň dosiahnuť, aby najväčšie, systémové spoločnosti začali podliehať rovnakému režimu ako európske banky. Po novom by väčšina investičných […]

Čítať celý dokument »