Publikácie

 

Správa: O zákonnej minimálnej mzde v EÚ 2016

6. marca 2016

Eurofound minim wages

Správa: O zákonnej minimálnej mzde v EÚ 2016 Správu spracovala agentúra Eurofound. Správa pojednáva o výške minimálnej zákonnej mzde v členských krajinách EÚ. statutory_minimum_wages_in_the_eu_2016 Viac na: http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-conditions-industrial-relations/statutory-minimum-wages-in-the-eu-2016

Čítať celý dokument »

Februárový spravodajca Úradu pre publikácie

6. februára 2016

Úrad pre publikácie: http://publications.europa.eu/sk/home

Čítať celý dokument »

Newsletter z Valného zhromaždenia AGM

14. januára 2016

Newsletter z Valného zhromaždenia AGM, ktoré sa konalo v októbri 2015: Newsletter final EN_0

Čítať celý dokument »

Elektronická publikácia Práva občanov EÚ

5. augusta 2015

Publikácia je vo formáte *.epub a je zameraná na: O B S A H Úvod 1. Základné dokumenty vzniku a úpravy práv a občianstva EÚ 2. Čo je občianstvo EÚ 3. Aké sú práva občana EÚ 4. Právo voľného pohybu a pobytu občanov EÚ 5. Právo voliť a byť volený v EÚ 6. Právo študovať […]

Čítať celý dokument »

European Health Insurance Card – aplikácia pre mobilné zariadenia: iOS, Android, Windows Phone

7. mája 2015

Cestujete do zahraničia – používajte sprievodcu použitia Karty európskeho zdravotného poistenia v 28 štátoch EÚ a v 25 jazykoch vo svojom mobilnom zariadení. Aplikácia pre Android je na: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.ec.ehic

Čítať celý dokument »

Informačný bulletin Úradu pre publikácie č. 23, máj 2015

7. mája 2015

Informačný bulletin Úradu pre publikácie č. 23, máj 2015: http://publications.europa.eu/sk/newsletter/

Čítať celý dokument »

Krížovka riešenie

24. apríla 2015

Krížovka – správne riešenie: EÚ deň jazykov -krížovka-riesenie  

Čítať celý dokument »

Krížovka viacjazyčná

24. apríla 2015

Krížovka: EÚ deň jazykov – krizovka Slovník: EÚ deň jazykov – slovník    

Čítať celý dokument »

Rozvojová pomoc EÚ

24. apríla 2015

Rozvojová pomoc EÚ – príručka: Rozvojová pomoc EÚ – Publikácia č_2_2015 – Príručka Rozvojová pomoc EÚ – obal: Rozvojová pomoc EÚ – Publikácia č_2_2015 – Obal

Čítať celý dokument »

Nástroje pomoci EÚ

24. apríla 2015

Nástroje pomoci EÚ – príručka: Nástroje pomoci EÚ – Publikácia č_1 2015 – Príručka_vf    

Čítať celý dokument »