Publikácie

 

Správa: Prístupy k integrácii utečencov a žiadateľov o azyl na trhu práce

27. decembra 2016

Táto správa rozširuje existujúce výskumy o integrácii utečencov a žiadateľov o azyl na trhu práce v reakcii na utečeneckú krízu. Aktualizuje informácie o právnych predpisoch a praktické opatrenia v prvej polovici roka 2016, skúma integráciu na trhu práce v širšom kontexte prijímania žiadateľov o azyl a skúma úlohu sociálnych partnerov. Správa a hlavné závery zistení sú […]

Čítať celý dokument »

Publikácia EÚ vo svete 2016

22. októbra 2016

eu-in-the-world_0

* Publikácia poskytuje štatistický obraz Európskej únie vo vzťahu ku zbytku sveta. Uvádza široký rozsah ukazovateľov, štatistických hodnôt v rôznych oblastiach ako sú: populácia, podmienky na život, zdravie, vzdelávanie, pracovný trh, atď. Publikácia je v prílohe: KSEX16001ENN_002

Čítať celý dokument »

Newsletter publikácií GR pre komunikáciu 10/2016

8. októbra 2016

eraer

Newsletter publikácií GR pre komunikáciu 10/2016   * Nájdete na:    http://ec.europa.eu/newsroom/comm/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=175&lang=default.

Čítať celý dokument »

Investície do budúcnosti EÚ

3. mája 2016

Informačná príručka o Investičnom pláne pre Európu, Prioritách a iniciatívach  Európskej komisie, Stratégii Európa 2020 a o Predsedníctve SR v Rade EÚ: Publikácia 2016 02 – obal Publikácia 2016 02 – obsah

Čítať celý dokument »

Newsletter Úradu pre publikácie venovaný publikáciám o migrantoch

4. Apríla 2016

Úrad pre publikácie vydal informačného spravodajcu o aktuálnych publikáciách , ktoré sa venujú téme migrantov: http://publications.europa.eu/en/special-newsletter/. » Nájdite si všetky publikácie na:    EU Bookshop » Stiahnite si katalóg publikácií z:   Key Publications Catalogue

Čítať celý dokument »

Správa: O zákonnej minimálnej mzde v EÚ 2016

6. marca 2016

Eurofound minim wages

Správa: O zákonnej minimálnej mzde v EÚ 2016 Správu spracovala agentúra Eurofound. Správa pojednáva o výške minimálnej zákonnej mzde v členských krajinách EÚ. statutory_minimum_wages_in_the_eu_2016 Viac na: http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-conditions-industrial-relations/statutory-minimum-wages-in-the-eu-2016

Čítať celý dokument »

Februárový spravodajca Úradu pre publikácie

6. februára 2016

Úrad pre publikácie: http://publications.europa.eu/sk/home

Čítať celý dokument »

Newsletter z Valného zhromaždenia AGM

14. januára 2016

Newsletter z Valného zhromaždenia AGM, ktoré sa konalo v októbri 2015: Newsletter final EN_0

Čítať celý dokument »

Elektronická publikácia Práva občanov EÚ

5. augusta 2015

Publikácia je vo formáte *.epub a je zameraná na: O B S A H Úvod 1. Základné dokumenty vzniku a úpravy práv a občianstva EÚ 2. Čo je občianstvo EÚ 3. Aké sú práva občana EÚ 4. Právo voľného pohybu a pobytu občanov EÚ 5. Právo voliť a byť volený v EÚ 6. Právo študovať […]

Čítať celý dokument »

European Health Insurance Card – aplikácia pre mobilné zariadenia: iOS, Android, Windows Phone

7. mája 2015

Cestujete do zahraničia – používajte sprievodcu použitia Karty európskeho zdravotného poistenia v 28 štátoch EÚ a v 25 jazykoch vo svojom mobilnom zariadení. Aplikácia pre Android je na: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.ec.ehic

Čítať celý dokument »