Jesenný balík európskeho semestra: snaha o udržateľný a inkluzívny rast

23. novembra 2017

V dnešnom balíku európskeho semestra Európska komisia stanovila hospodárske a sociálne priority EÚ na nasledujúci rok, vydala aj politické odporúčania pre eurozónu a dokončila posúdenie návrhov rozpočtových plánov členských štátov eurozóny. „Hospodársky rast v EÚ sa zvyšuje, eurozóna tento rok porastie najrýchlejšie za uplynulé desaťročie, a verejné financie v krajinách eurozóny sa zlepšujú. Pozitívna je […]

Čítať celý dokument »

Koniec neodôvodneného geografického blokovania

22. novembra 2017

Európsky parlament, Rada a Komisia sa dnes dohodli na ukončení neodôvodneného geografického blokovania pre spotrebiteľov, ktorí majú záujem nakupovať produkty alebo služby na internete v rámci EÚ.   „Podarilo sa nám odstrániť ďalšiu prekážku na digitálnom trhu. Ľudia budú mať väčšiu voľnosť pri nákupoch na internete. Európske inštitúcie a členské krajiny sa dohodli na ukončení neodôvodneného […]

Čítať celý dokument »

Sociálna ochrana pre všetkých

21. novembra 2017

Komisia dnes začala druhé kolo rokovaní s odbormi a zamestnávateľskými organizáciami na úrovni EÚ o tom, ako podporiť prístup k sociálnej ochrane pre všetkých ľudí v zamestnaní a ľudí samostatne zárobkovo činných. V roku 2016 bolo takmer 40 % zamestnaných ľudí v EÚ v neštandardnom zamestnaní alebo samostatne zárobkovo činných, pričom podľa odhadov polovici z nich […]

Čítať celý dokument »

Týždeň odborných zručností

21. novembra 2017

Dnes začal v poradí už druhý Európsky týždeň odborných zručností. Ide o iniciatívu s cieľom inšpirovať ľudí aby čo najlepšie využívali a zlepšovali svoj talent a schopnosti prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy. Počas tohto týždňa predstavíme iniciatívy, ktorých cieľom je poskytnúť ľuďom zručnosti, potrebné na rýchlo sa meniacom trhu práce. V celej Európe, sa koná […]

Čítať celý dokument »

Európska komisia za práva žien v búrlivých časoch

21. novembra 2017

„Práva žien v búrlivých časoch“, tak znie nanajvýš aktuálna hlavná téma tohtoročného výročného kolokvia o základných právach organizovaného Európskou komisiou. Na tomto dvojdňovom  podujatí sa stretnú  politici, výskumní pracovníci, novinári, mimovládne organizácie, aktivisti, podnikateľské subjekty a medzinárodné organizácie, aby diskutovali aj o otázkach ako sexuálne obťažovanie, násilie páchané na ženách, rozdiely v odmeňovaní mužov a […]

Čítať celý dokument »

Projekty európskej spolupráce – výzva otvorená

20. novembra 2017

Projekty Európskej spolupráce – projekty menšieho rozsahu a projekty väčšieho rozsahu (Support for European cooperation projects 2018 (Category 1 – Smaller scale cooperation projects / Category 2 – Larger scale cooperation projects) Aj projekty v rámci tejto výzvy môžu obsahovať témy kultúrneho dedičstva. Hlavnými cieľmi podpory projektov nadnárodnej kultúrnej spolupráce je podporovať pohyb kultúrnych diel […]

Čítať celý dokument »

Víťazi fotosúťaže Európskej environmentálnej agentúry boli vyhlásení

18. novembra 2017

Pozrite si víťazov fotosúťaže Európskej environmentálnej agentúry na: https://www.flickr.com/photos/europeanenvironmentagency/sets/72157686545143864  

Čítať celý dokument »

Európsky pilier Sociálnych práv EÚ

18. novembra 2017

Európsky pilier Sociálnych práv EÚ bol  podpísaný na sociálnom samite 17.11.2017 vo Švédsku. Pozrite video: Political message about the Pillar for Social Rights Viac na:   http://www.socialsummit17.se/.

Čítať celý dokument »

Výsledky v oblasti migrácie: pomaly opúšťame krízový režim

16. novembra 2017

Riešenie hlavných príčin migrácie a záchrana životov, solidarita a podpora EÚ zameraná na utečencov a hostiteľské krajiny, dosahovanie výsledkov v oblasti návratu a readmisie, či ďalšie kroky smerom k lepšej migračnej a azylovej politike EÚ. Európska komisia a vysoká predstaviteľka Federica Mogheriniová dnes zhrnuli dosiahnutý pokrok v migračných otázkach a načrtli kroky, ktoré je ešte […]

Čítať celý dokument »

Rezistencia voči antibiotikám je jednou z najväčších hrozieb pre celosvetové zdravie

16. novembra 2017

Dnes si pripomíname 10. výročie Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách. Snažíme sa tak zvýšiť informovanosti o antimikrobiálnej rezistencii (AMR) – jednej z najväčších hrozieb pre celosvetové zdravie. V EÚ kvôli nej ročne zomrie až 25 000 ľudí, na náklady na zdravotnú starostlivosť a zníženie produktivity stratí až 1,5 miliardy eur, a preto je viac než kedykoľvek […]

Čítať celý dokument »