Podujatie Úloha občianskej spoločnosti v Energetickej únii

24. októbra 2016

Vo štvrtok 27. októbra 2016 sa uskutoční podujatie Úloha občianskej spoločnosti v Energetickej únii. Zúčastní sa ho aj slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Príležitosť pre médiá: 11.30 do 11.45, za účasti Maroša Šefčoviča a predsedu skupiny III “Iné záujmy” Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Luca Jahiera. Kde: Hotel […]

Čítať celý dokument »

Parlamentárium – Objavte návštevnícke centrum Európskeho parlamentu

22. októbra 2016

museum-night-fever

* Zažite európsku politiku ako nikdy predtým v najväčšom parlamentnom návštevníckom centre v Európe a zistite, prečo Parlamentárium navštívilo už vyše 1,5 milióna ľudí! http://www.europarl.europa.eu/visiting/sk/brusel/parlament%C3%A1rium októbra 2016 oslávilo Parlamentárium 5. výročie. Pri tejto príležitosti  organizuje Parlament foto súťaž s termínom uzávierky do konca januára 2017:   https://www.instagram.com/p/BLeAPOSjliY/ https://www.instagram.com/europeanparliament/ . Použite:   #ThisIsMy5,   nezabudnite:  tag @europeanparliament  vo vašich obrázkoch. […]

Čítať celý dokument »

Ex post hodnotenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu 2007 – 2013

22. októbra 2016

cohesion-policy

* Vytvorených  1 mil. pracovných miest v EÚ,  2,47 € HDP na každé euro investované z peňazí Kohézneho fondu a ďalšie údaje o výstupoch a dopadoch Kohéznej politiky pre obdobie rokov 2007 – 2013 nájdete na: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/#1. Kľúčové výsledky regionálnej politiky na Slovensku sú:   http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/what/key-achievements/slovakia/ Národná správa pre Slovensko (v prílohe): http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_sk_report_en.pdf wp1_sk_factsheet_en wp1_sk_report_en ***

Čítať celý dokument »

Publikácia EÚ vo svete 2016

22. októbra 2016

eu-in-the-world_0

* Publikácia poskytuje štatistický obraz Európskej únie vo vzťahu ku zbytku sveta. Uvádza široký rozsah ukazovateľov, štatistických hodnôt v rôznych oblastiach ako sú: populácia, podmienky na život, zdravie, vzdelávanie, pracovný trh, atď. Publikácia je v prílohe: KSEX16001ENN_002

Čítať celý dokument »

Konferencia OSN Habitat III – Nová mestská agenda

22. októbra 2016

Tento týždeň sa v ekvádorskom Quite uskutočnila konferencia OSN Habitat III, na ktorej bola prijatá Nová mestská agenda. Jej cieľom je, aby sa mestá na celom svete stali sociálne inkluzívnejšie, ekologickejšie, bezpečnejšie a prosperujúcejšie. Európska únia, ktorú na konferencii zastupovala komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu, v tomto procese zohráva vedúcu úlohu. Viceprezident Európskej komisie […]

Čítať celý dokument »

Ako sme na tom v EÚ s obezitou?

21. októbra 2016

Minulý týždeň priniesol Eurostat informácie o tom, koľko v EÚ konzumujeme ovocia a zeleniny. Dnes prinášame výsledky o fenoméne, ktorý nastáva, keď zdravú stravu zanedbáme. V roku 2014 malo v EÚ 51,6 % občanov nad 18 rokov nadváhu, 35,7 % bolo tesne na hranici obezity a 15,9% obéznych. Podváhu mali iba 2,3 % Európanov nad […]

Čítať celý dokument »

Rámec pre partnerstvo s tretími krajinami

21. októbra 2016

Európska komisia zverejnila prvé výsledky fungovania nového Rámca pre partnerstvo s tretími krajinami v oblasti migrácie. Len štyri mesiace od návrhu tento  nový prístup, ktorého základom je partnerstvo s krajinami pôvodu migrácie, začína prinášať prvé výsledky. Ide o prehĺbenie spolupráce s krajinami pôvodu, tranzitu a s cieľovými  krajinami. Pod úspech tohto prístupu sa podpísali úrad […]

Čítať celý dokument »

Koľko v EÚ zjeme ovocia a zeleniny?

15. októbra 2016

Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16. október) vydal Eurostat informácie o tom, ako sme na tom s  konzumáciou ovocia a zeleniny. Údaje sú za rok 2014. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča, aby jednotlivci skonzumovali aspoň 400g ovocia a zeleniny za deň (s výnimkou zemiakov a ďalších škrobovitých hľúz). Uvádza sa aj päť porcií. Ukazuje sa, […]

Čítať celý dokument »

Návšteva eurokomisára Maroša Šefčoviča a komisárky Marianne Thyssen na Slovensku

14. októbra 2016

V pondelok budú na Slovensku dvaja predstavitelia Európskej komisie. Podpredseda Európskej komisie a slovenský eurokomisár zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič sa zúčastní Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva a 15. konferencie ERRA (Energy Regulators Regional Association) o investíciách a regulácii v energetike, kde po svojom vystúpení odovzdá cenu Regulatory Research Award 2016. Priestor pre médiá: 10:45 […]

Čítať celý dokument »

Európsky týždeň znižovania odpadu 19.-27.11.2016

14. októbra 2016

PTD2016_Promotional_Poster_EN_thumbnail

Európsky týždeň znižovania odpadu European Week for Waste Reduction (EWWR) sa uskutoční v období od 19.-27. novembra. Cieľom je ďalšie zvyšovanie povedomia na trvalo obnoviteľné zdroje, a regulácia odpadov. Konkrétne bude zameraný najmä na redukciu množstva obalových odpadov (http://www.ewwr.eu/en/support/prevention-thematic-days-2016 ) , čo je problém, ktorý je silne spojený s konzumným spôsobom predaja tovarov. Pozrite si video:      https://youtu.be/Z9oC3lmCoqg Viac […]

Čítať celý dokument »