priamy prenos vypočutia Maroša Šefčoviča vo výbore Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku

17. október 2014

EP hearings 2014_055

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku Vás pozýva na priamy prenos vypočutia Maroša Šefčoviča vo výbore Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku, dezignovaného na post podpredsedu Európskej komisie, zodpovedného za oblasť energetickej únie, ktoré sa uskutoční dňa 20. októbra 2014 o 19:00 hod. v Európskom informačnom centre, Palisády 29, Bratislava. Vstup voľný. Tešíme sa […]

Čítať celý dokument »

Podpredsednícky post pre M. Šefčoviča

17. október 2014

Zvolený predseda EK Jean-Claude Juncker navrhol, aby významný podpredsednícky post v budúcej EK zastaval Maroš Šefčovič. V prílohe posielame k tejto téme tlačovú správu, vrátane vyjadrenia dezignovaného podpredsedu EK pre energetickú úniu  a popisu oblasti, ktoré by mal v rámci budúcej Komisie koordinovať.

Čítať celý dokument »

Formálna výzva Slovensku

17. október 2014

EK dnes prijala rozhodnutia voči členským štátom z dôvodu neplnenia si povinností vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ. Jedno formálne upozornenie putuje aj na Slovensko: EK vyzýva štyri krajiny vrátane Slovenska, aby prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní víza zahŕňalo prístup k súdnemu orgánu. V nariadení o vízovom kódexe sa […]

Čítať celý dokument »

EK – Podporujeme výskum premeny poľnohospodárskeho odpadu na krmivo pre zvieratá

17. október 2014

V rámci projektu NOSHAN, ktorý financuje EÚ sa potravinový odpad, najmä zo zeleniny, ovocia a mliečnych výrobkov, mení na krmivo pre zvieratá, a to pri nízkych nákladoch a nízkej spotrebe energie. Premieňanie by prinieslo nové príležitosti pre poľnohospodárov a zároveň znížilo závislosť Európy od dovozu krmív. To by zase vytvorilo nové ekologické pracovné miesta v […]

Čítať celý dokument »

Energetické stres testy

17. október 2014

EK zverejnila výsledky energetických stres testov, ktoré zisťovali odolnosť systémov dodávok plynu do EÚ pred nadchádzajúcou zimou. Správa obsahuje aj konkrétne odporúčania pre najviac ohrozené členské krajiny. Počas testov sa simulovali dve potenciálne ohrozenia dodávok plynu v rôznych  európskych krajinách: Úplné zastavenie dodávok z Ruska do EÚ a zmluvným stranám Energetického spoločenstva Prerušenie tranzitu cez […]

Čítať celý dokument »

EK rozhodla v ďalších významných prípadoch týkajúcich sa Slovenska.

17. október 2014

Prvý sa týka NCHZ. Komisia rozhodla, že slovenský chemický podnik Novácke chemické závody a.s. (NCHZ) dostal počas konkurzného konania nezlučiteľnú štátnu pomoc a že túto pomoc musí vrátiť. Vyšetrovanie okrem toho ukázalo, že podnik Fortischem, ktorý získal prakticky celý podnik NCHZ, je hospodárskym nástupcom podniku NCHZ, a mal teda takisto prospech z tejto pomoci. Preto sú podniky NCHZ […]

Čítať celý dokument »

Pokuta pre Slovak Telekom

17. október 2014

Európska komisia dnes rozhodla o udelení pokuty vo výške 38 838 000 eur voči spoločnosti Slovak Telekom pre porušenie pravidiel hospodárskej súťaže. Konkrétne išlo o zneužívanie dominantného postavenia na trhu počas vyše piatich rokov (2005-2010), ktorého cieľom bolo vytlačiť z trhu so širokopásmovými službami na Slovensku jej konkurentov. Komisia dospela najmä k záveru, že Slovak Telekom svojim […]

Čítať celý dokument »

Do akej miery sú si ženy a muži v EÚ rovní?

17. október 2014

Táto otázka bola témou pondelkovej diskusie, ktorú zorganizoval výbor pre práva žien a rodovú rovnosť a ktorej sa zúčastnili viacerí odborníci z oboru. Belgický poslanec z frakcie Socialistov a demokratov momentálne pripravuje správu o pokroku, ktorý EÚ dosiahla v tejto oblasti v roku 2013. Členovia výboru rokovali aj o správe z vlastnej iniciatívy, ktorú pripravuje […]

Čítať celý dokument »

Obnovený projekt Film Café Európa

17. október 2014

Posielame informácie o obnovenom projekte Film Café Európa. Ide o premietanie európskych filmov spojené s debatou na aktuálne témy so zaujímavými hosťami. Filmy sa budú premietať raz za mesiac v troch slovenských mestách: v Nitre, Žiline a Bratislave. Jesenná Film Café Európa odštartuje 21. októbra 2014 v nitrianskom Kinoklube Tatra snímkou nemeckého režiséra Dennisa Gansela […]

Čítať celý dokument »

Hľadanie partnerov – projekt Základné práva

17. október 2014

Partner z Talianska hľadá: Dears, I’m writing you on behalf of the Italian NGO YouNet, regarding the next “Fundamental Rights Program” deadline. In the past years YouNet has been active in the Human Rights and citizenship field running several EU projects and local initiatives focusing on social inclusion and intercultural dialogue. We’d like to share acquired competences and […]

Čítať celý dokument »