Koľko minulý rok vyčerpalo Slovensko z Európskeho rozpočtu?

28. júla 2016

Európska komisia zverejnila správy o stave čerpania rozpočtu EÚ za rok 2015. Slovensko z neho v minulom roku celkovo vyčerpalo 3,73 miliardy eur, pričom prispelo sumou 607,9 milióna eur a ďalších  88,9 milióna eur odviedlo v podobe ciel a obchodných poplatkov. Čistá rozpočtová pozícia Slovenska voči európskemu rozpočtu bola v roku 2015 +3,095 miliardy eur, […]

Čítať celý dokument »

Výročie tiesňovej linky 112

28. júla 2016

112_SI_CMYK_150x150

Zajtra, 29. júla,  bude mať Európska tiesňová linka č. 112 výročie 25 rokov. * ***

Čítať celý dokument »

OLAF – Členské štáty robia pokrok pri odhaľovaní a prevencii podvodov s fondmi EÚ

28. júla 2016

Podľa výročnej správy Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – PIF správa za rok 2015, ktorá bola prijatá 14. júla 2016 sa zlepšilo odhaľovanie a  prevencia podvodov členskými štátmi. Zo správy vyplýva, že členské štáty prijímajú strategickejší prístup k ochrane rozpočtu EÚ s viac cielenými kontrolnými akciami, ktoré sa zameriavajú  na prípady s […]

Čítať celý dokument »

Neformálne rokovania ministrov pre európske záležitosti krajín EÚ v otázke zlepšenia komunikácie s občanmi

27. júla 2016

25. júla 2016 sa v Bratislave na neformálnych rokovaniach stretli ministri a štátni tajomníci pre európske záležitosti krajín EÚ. Hovorili spolu aj o potrebe zlepšenia komunikácie s občanmi o európskych témach a o nutnosti zdôrazňovať pozitívny prínos EÚ pre ich každodenný život. Skrátka sa  zhodli, že Európska únia sa musí priblížiť občanovi.  Na Slovensku je akoby […]

Čítať celý dokument »

Európsky podporný úrad pre azyl, European Asylum Support Office (EASO), vydal ročnú správu r. 2015

25. júla 2016

V roku 2015 bolo realizovaných približne 1,4 mil. žiadosti na medzinárodnú ochranu v EÚ, Nórsku a Švajčiarsku. Najviac žiadateľov bolo zo Sýrie,  krajín Západného Balkánu a Afganistanu. Najväčšími prijímateľmi bolo  Nemecko, Maďarsko, Švédsko, Rakúsko a Taliansko. Tieto a iné fakty uvádza výročná správa roku 2015 úradu EASO. Zdroj:    https://www.easo.europa.eu/news-events/press-release-easo-annual-report-situation-asylum-eu-and-latest-asylum-figures-0. SK_TRA-Annual Report 2015 key findings EASO_2016_00670000_SK_TRA […]

Čítať celý dokument »

Návrhy na znižovanie emisií skleníkových plynov vo všetkých zvyšných odvetviach hospodárstva

21. júla 2016

Včera slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič na tlačovej konferencii v Bruseli predstavil návrhy na znižovanie emisií skleníkových plynov vo všetkých zvyšných odvetviach hospodárstva, akými sú odvetvia dopravy, stavebníctva, poľnohospodárstva, nakladania s odpadom, využívania pôdy a lesného hospodárstva. Zároveň predstavil novú Európsku stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu. Jeho tlačové stanovisko: tlacove […]

Čítať celý dokument »

Výskum

20. júla 2016

V týchto dňoch vyšli ďalšie hodnotiace správy jednotlivých krajín v oblasti výskumu a inovácií.  Vydáva ich Observatórium pre výskum a inovácie zriadené pri Spoločnom výskumnom centre (JRC), s cieľom poskytnúť údaje, analýzy a informácie o politikách a výsledkoch v oblasti výskumu a inovácií v jednotlivých členských krajinách. V roku 2014 predstavovali hrubé výdavky Slovenska na […]

Čítať celý dokument »

Inovácie

20. júla 2016

Európska komisia pravidelne vydáva hodnotiaci rebríček úrovne inovácií v jednotlivých členských štátoch EÚ. Na čelo rebríčka inovácií v EÚ sa opäť dostalo Švédsko. Severského lídra tesne dobieha Dánsko, Fínsko, Nemecko a Holandsko. Slovensko sa v tomto meraní umiestnilo až na 22. mieste, s náskokom predbehlo napríklad Poľsko, Litvu, či Lotyšsko. Prieskum vyzdvihol aj regionálne inovačné centrá práve v krajinách, ktoré […]

Čítať celý dokument »

Neformálne rokovania ministrov školstva a vedy

19. júla 2016

Dnes (19.7.2016) prebiehajú v Bratislave neformálne rokovania ministrov školstva a vedy.  Za Európsku komisiu sa ich zúčastňuje eurokomisár pre vedu, výskum a inovácie Carlos Moedas, ktorý spolu s ministrami prediskutuje aj to ako podporiť mladých výskumníkov, zvýšiť atraktivitu vedeckej kariéry a posilniť investície do ľudského kapitálu vo výskume a vývoji. Po prvýkrát sa neformálneho rokovania Rady ministrov zúčastňujú aj […]

Čítať celý dokument »

Nový začiatok pre Európu : Investičný plán regiónov a miest na podporu EÚ zameranej na občanov

19. júla 2016

Logo Samit regionov

EÚ sa musí zaoberať alarmujúcim poklesom verejných investícií, aby dokázala riešiť problém zväčšujúcich sa regionálnych rozdielov, podporila udržateľný rast a obnovila dôveru medzi občanmi. Zhodli sa na tom dnes politici z celej Európy, ktorí sa zišli na dvojdňovom summite regiónov a miest v Bratislave. Týždeň po tom, ako Slovensko prvýkrát prevzalo štafetu predsedníctva Rady EÚ, sa miestni a regionálni politickí […]

Čítať celý dokument »