Národné kolo súťaže Mladý Európan 2016 bude zajtra

24. mája 2016

Zajtra, v stredu 25.5.2016, sa  na Štrbskom Plese v hoteli Patria uskutoční národné kolo toho ročnej súťaže Mladý Európam 2016, v ktorom si zmerajú sily víťazi regionálnych kôl z celého Slovenska. Súťaže sa zúčastňujú žiaci 2. a 3. ročníkov stredných škôl a gymnázií Slovenska. Súťaž začína o 9:00 a ukončenie sa predpokladá o 12.30. Gestorom […]

Čítať celý dokument »

Pozvánka na 7. Európsky samit regiónov a miest

24. mája 2016

 7. Európsky samit regiónov a miest sa uskutoční v dňoch 8. a 9. júla 2016 v Bratislave. Samit, ktorý je oficiálnym podujatím v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie,  organizuje Európsky výbor regiónov spoločne s Bratislavským samosprávnym krajom a hlavným mestom SR Bratislavou. Pod názvom „Investovať a spájať“ sa stretnú vrcholní európski predstavitelia na všetkých úrovniach riadenia, ako i zástupcovia súkromného a verejného sektora, aby […]

Čítať celý dokument »

Komisia zverejnila správu o úrovni digitalizácie v členských štátoch EÚ za rok 2016

24. mája 2016

Komisia zverejnila správu o úrovni digitalizácie v členských štátoch EÚ za rok 2016: Členské štáty napredujú k Jednotnéu digitálnemu trhu nerovnomerným tempom Európska komisia dnes zverejnila Správu o úrovni digitalizácie v členských štátoch EÚ, vrátane Slovenska, ktorou nadväzuje na výsledky Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) z februára tohto roku. Komisia v najnovšej správe monitorovala […]

Čítať celý dokument »

EUROPOL sa posilňuje v boji proti terorizmu

24. mája 2016

Európsky policajný úrad Europol, ktorého hlavnou úlohou je pomáhať členským štátom v boji proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti, by mal dostať v blízkej budúcnosti nové právomoci. Tie by mu mali pomôcť lepšie sa popasovať s terorizmom. Parlament sa na nich už predbežne dohodol s Radou, v stredu bude o nich rokovať a hlasovať parlamentné […]

Čítať celý dokument »

Európska dobrovoľnícka služba oslavuje 20 rokov

24. mája 2016

EVS 20 rokov

* Posledných 20 rokov Európska dobrovoľnícka služba (EDS) – the European Voluntary Service (EVS), kontaktovala vyše 100 000 mladých ľudí s organizáciami, ktoré hľadali dobrovoľníkov zo zahraničia. EDS hľadá „najlepšieho dobrovoľníka“ – viac na Fecebooku podujatia:   https://www.facebook.com/events/116508242091072/  

Čítať celý dokument »

Reforma Spoločného európskeho azylového systému

24. mája 2016

Európska komisia prezentovala prvú časť legislatívnych návrhov reformy Spoločného európskeho azylového systému. Tlačová správa: MEMO-16-1621_EN Podrobnosti sú v priloženej prílohe a na:  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1621_en.htm

Čítať celý dokument »

Čo bude na krabičkách od cigariet?

20. mája 2016

Dnes 20. mája 2016 uplynie konečná lehota na prenos novej tabakovej smernice do národných legislatív. Slovensko je jednou z krajín, kde je v tomto termíne transpozícia už kompletná. Smernica o tabakových výrobkoch bola prijatá v apríli 2014 a uplatňovať sa má začať práve od dnes. Čo to znamená v praxi? Povinné obrázkové varovania o škodlivých […]

Čítať celý dokument »

Európska fotografická súťaž Predstavte si Európu bez hraníc

20. mája 2016

Výbor regiónov minulý mesiac spustil deviaty ročník Európskej fotografickej súťaže, ktorá sa tohto roku nesie pod názvom  ” Predstavte si Európu bez hraníc”. Ako sa zapojiť? >          tlačová správa tejto iniciatívy je dostupná tu. >          viac informácii o súťaži a materiály (texty a obrázky) nájdete na internetovej stránke súťaže.  

Čítať celý dokument »

Európska komisia dnes prijala konkrétne odporúčania pre jednotlivé členské štáty

20. mája 2016

Odporúčania pre Slovensko sa v tomto roku venujú štrukturálnemu deficitu, nákladovej efektívnosti zdravotníctva, daňovej disciplíne, zamestnanosti, vzdelávaniu; ako aj verejnému obstarávaniu, modernizácii verejnej správy, súdnictvu a podnikateľskému prostrediu. Tlačovú správu v slovenčine nájdete tu:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1724_sk.htm Samotné odporúčania zatiaľ v anglickom jazyku: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_slovakia_en.pdf http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm

Čítať celý dokument »

Investičný plán, oblasti financovania

20. mája 2016

Investičný plán Investičný plán sa zameriava na odstránenie prekážok pre investície, zviditeľňovanie investičných projektov, technickú pomoc pre projekty a inteligentnejšie využívanie nových a existujúcich finančných zdrojov. Na dosiahnutie týchto cieľov sa plán uplatňuje v týchto oblastiach: mobilizácia investícií vo výške aspoň 315 miliárd EUR za tri roky, podporovanie investícií do reálnej ekonomiky a vytváranie priaznivého […]

Čítať celý dokument »