Prehľad plnenia záväzkov členských krajín v oblasti riešenia utečeneckej krízy

1. december 2015

Na doleuvedených odkazoch nájdete najaktuálnejší prehľad plnenia záväzkov členských krajín v oblasti riešenia utečeneckej krízy. Napriek určitému pokroku môžeme sledovať veľkú priepasť medzi záväzkami členských štátov a ich reálnym plnením. Prijaté opatrenie nemôžu účinne fungovať, ak sa členské štáty nezapoja do ich napĺňania. V záujme účinného fungovania týchto systémov si musia členské štáty splniť svoje […]

Čítať celý dokument »

Paríž – konferencia COP 21

1. december 2015

COP 21

V Paríži diskutujú svetoví lídri o tom, ako čo najúčinnejšie zamedziť následkom globálneho otepľovania. Európa je v oblasti zmierňovania dopadov zmeny klímy svetovým lídrom. Ako prvá na svete sa podujala prijať záväzné ciele a onedlho sa stane globálnym lídrom vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom EÚ na konferencii COP 21 je presadiť ambiciózne ciele na […]

Čítať celý dokument »

Terorizmus, rozpočet, Filmová cena LUX… Prehľad najdôležitejších udalostí novembrového plenárneho zasadnutia

29. november 2015

Europsky parlament

Novembrovému plenárnemu zasadnutiu dominovala debata o terorizme, počas ktorej mnohí poslanci varovali, aby sme si nezamieňali utečencov s teroristami. Plénum odsúhlasilo rozpočet EÚ na rok 2016, ktorý by mal obsahovať dostatočné prostriedky na riešenie migrácie a podporu rastu. Filmovú cenu LUX si tento rok odniesla turecko-francúzska režisérka Deniz Gamze Ergüven za svoj film Mustang. Počas […]

Čítať celý dokument »

Zlepšenie prístupu detí v núdzových situáciách k vzdelaniu

29. november 2015

Europsky parlament

Európsky parlament vo štvrtok prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia vyzval členské štáty, aby podporili zámer Európskej komisie zvýšiť podiel humanitárnej pomoci EÚ vynakladanej na vzdelávanie detí v núdzových situáciách na 4%. Poslanci tiež požiadali hostiteľské krajiny, aby pomohli s integráciou detských utečencov do ich vzdelávacích systémov. Parlament pripomenul, že vzdelanie znižuje riziko radikalizácie mladých ľudí. Parlament privítal […]

Čítať celý dokument »

Zvýšte bezpečnosť a nezamieňajte si utečencov s teroristami, odkazujú poslanci

29. november 2015

Predvádzanie sa politikov porovnávajúcich utečencov s teroristami podnecuje len ďalšiu nenávisť a dezilúzie a povzbudzuje tých, ktorí sa pridávajú k teroristom, uviedlo mnoho poslancov počas stredajšej rozpravy. Členské štáty EÚ by nemali prispievať k erózii európskych slobôd a tolerancie. Namiesto toho sa musia snažiť o posilnenie bezpečnosti zintenzívnením spolupráce tajných služieb, výmeny informácií a investícií […]

Čítať celý dokument »

Elisa Ferreira a Michael Theurer o činnosti výboru pre daňové rozhodnutia

29. november 2015

Nadnárodné firmy by mali platiť dane tam, kde vykazujú zisky. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v stredu 25. novembra schválilo parlamentné plénum. Tento dokument je výsledkom 9-mesačného pôsobenia špeciálne zriadeného výboru pre daňové rozhodnutia (TAXE). Jeho spoluautori Elisa Ferreira (S&D, PT) a Michael Theurer (ALDE, DE) dúfajú v pozitívne zmeny v oblasti zdaňovania. Prezradili nám […]

Čítať celý dokument »

Európsky parlament požaduje spoločnú stratégiu EÚ na boj proti radikalizácii mladých Európanov

29. november 2015

Teroristické útoky v Paríži opäť poukázali na naliehavú potrebu koordinovaného postupu členských štátov a EÚ v snahe o predchádzanie radikalizácii a boja proti terorizmu, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré v stredu prijal Európsky parlament. Schválený text prináša konkrétne návrhy na komplexnú stratégiu boja proti extrémizmu, a to najmä v prostredí väzníc a internetu, ako […]

Čítať celý dokument »

Európsky parlament požaduje zásadné zmeny v oblasti daní z príjmov právnických osôb

29. november 2015

Európsky parlament predstavil v stredu schválenom nelegislatívnom uznesení svoje odporúčania zamerané na dosiahnutie spravodlivého zdaňovania právnických osôb v EÚ. Poslanci žiadajú spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb a zjednotenie daňovej terminológie v EÚ. Zasadzujú sa tiež za poskytovanie údajov o zisku a daniach nadnárodných spoločností za každú krajinu ich pôsobenia a väčšiu transparentnosť […]

Čítať celý dokument »

Môj film je o túžbe po slobode, hovorí režisérka filmu Mustang Deniz Gamze Ergüven

29. november 2015

Rozhovor s Deniz Gamze Ergüven, čerstvou držiteľkou Filmovej ceny LUX 2015 Chcela som, a to s istou nástojčivosťou, ukázať, aké to je byť ženou, a to zvlášť v takej krajine, akou je Turecko, hovorí o svojom filme Mustang Deniz Gamze Ergüven, ktorej Parlament v utorok udelil Filmovú cena LUX. Turecko-francúzskej režisérke toto ocenenie slávnostne odovzdal […]

Čítať celý dokument »

Migrácia a zamestnanosť: Parlament schválil rozpočet EÚ na rok 2016

27. november 2015

Europsky parlament

Európsky parlament v stredu schválil rozpočet EÚ na rok 2016. Plénum tak odobrilo dohodu vyjednávačov EP a Rady zo 14. novembra. Únia bude na budúci rok hospodáriť so 155 miliardami eur viazaných prostriedkov (tzv. záväzky), na úhradu záväzkov splatných v roku 2016 môže použiť 143,9 miliárd eur (tzv. platby). Poslanci dosiahli maximum možného v snahe […]

Čítať celý dokument »