Vyhlásenie súťaže Euroscola 2015

16. september 2014

Vyhlásenie súťaže Euroscola 2015   Komu je súťaž určená: Do súťaže sa môžu zapojiť všetky stredné školy na Slovensku. Súťaž je určená študentom vo veku 16-18 rokov (škola môže podľa svojich priorít určiť, či to budú všetci študenti od 16-18 rokov alebo len študenti niektorého ročníka). UPOZORNENIE: Školy, ktoré sa zúčastnili pracovného dňa Euroscola v […]

Čítať celý dokument »

Kreatívna Európa – zmena vo výzve

16. september 2014

Kreatívna Európa – zmena vo výzve Call for proposal EACEA 32/2014 – Cooperation projects – New version of eForm available Výzva EACEA 32/2014 – Projekty spolupráce – nová verzia elektronického formulára! Zdroj:   https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cooperation-projects-2015_en.

Čítať celý dokument »

Projekt EÚ hľadá prírodné náhrady za syntetiká

13. september 2014

Projekt AGROCOS, ktorý financovala Európska únia, sa zameriava na hľadanie rastlinných náhrad za syntetické zložky nachádzajúce sa v kozmetických a agrochemických výrobkoch. Ide o to, aby sme rozptýlili obavy spotrebiteľov z vplyvu syntetických zložiek na ich zdravie a životné prostredie. Projekt končí v septembri 2014, a počas jeho trvania sa vedcom podarilo identifikovať 30 sľubných […]

Čítať celý dokument »

Správa EÚ o konkurencieschopnosti priemyslu

13. september 2014

Európska komisia dnes zverejnila dve správy o konkurencieschopnosti priemyslu. Vyplýva z nich aj to, že aby sa rast nezastavil, musia EÚ aj členské štáty venovať pozornosť viacerým problematickým oblastiam, ako sú investície, prístup k financovaniu, verejná správa, prístup na zahraničné trhy, inovácie a ceny energie. Konkurencieschopnosť priemyslu sa v jednotlivých členských štátoch značne líši. Slovensko […]

Čítať celý dokument »

11.9 miliárd na dopravné projekty

13. september 2014

Členské štáty môžu oddnes do 26. februára 2015 navrhovať projekty európskych dopravných spojení. Financovanie sa zameria na 9 hlavných dopravných koridorov, ktoré majú spoločne tvoriť základnú dopravnú sieť EÚ. Očakáva sa aj prebudovanie prepojenia medzi východom a západom, čo zjednoduší cezhraničnú dopravu občanom aj podnikom. Jedným z 9 koridorov je aj Koridor Rýn – Dunaj, […]

Čítať celý dokument »

Junckerova komisia: silný a skúsený tím podporujúci zmenu

11. september 2014

Nová Európska komisia sa sústredí na riešenie veľkých politických výziev ktorým EÚ v súčasnosti čelí. Treba ďalej pracovať na vytváraní nových pracovných miest a zvyšovať investície. Ďalej je potrebné zaistiť, aby banky začali opäť požičiavať reálnej ekonomike, aby sa vytvoril prepojený digitálny trh a zvýšila dôveryhodnosť zahraničnej politiky EÚ a aby Únia stála na vlastných […]

Čítať celý dokument »

Hodnotenie vzdelávacích systémov

10. september 2014

Dnes vyšla správa OECD Education at a glance 2014 o stave národných vzdelávacích systémov a výzvach, ktorým čelia. Správa skúmala situáciu v 34 členských krajinách OECD, z toho je 21 v EÚ, vrátane Slovenska. Zdôrazňuje sa v nej rastúci význam investícií do vzdelávania pre budúci rast a zamestnanosť v EÚ a pre inkluzívnejšiu európsku spoločnosť. […]

Čítať celý dokument »

Pýtame sa malých a stredných podnikov ako zlepšiť podmienky pre ich podnikanie

10. september 2014

Európska komisia dnes spustila konzultáciu, aby zistila čo očakávajú malé a stredné podniky v Európe od budúcej politiky EÚ. Konzultácia sa zameriava na zhromaždenie informácií od všetkých zainteresovaných strán vrátane podnikateľov a podnikateľských organizácií, ktoré Európskej komisii pomôžu prijať také opatrenia, aby bola iniciatíva na podporu malých a stredných podnikov pripravená čeliť budúcim výzvam. Názor je možné vyjadriť […]

Čítať celý dokument »

V nadväznosti na aktualizovanú verziu 7.0. Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 s účinnosťou od 1.2.2014 vzniká povinnosť Platobnej jednotke MPRV SR informovať prijímateľa o prevode prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. ROP – Prehľad uhradených žiadostí o platbu platobnou jednotkou: Zoznam platieb za ROP september 2014.xls

10. september 2014

V aktuálnom prieskume Eurobarometra 95 % opýtaných respondentov uviedlo, že ochrana životného prostredia je pre nich osobne dôležitá. Veľká väčšina ľudí súhlasí s názorom, že účinné využívanie prírodných zdrojov (79 %) a ochrana životného prostredia (74 %) môžu podporiť hospodársky rast. 77 % občanov EÚ je presvedčených, že problémy v oblasti životného prostredia majú priamy vplyv na ich každodenný život. […]

Čítať celý dokument »

Internetová súťaž s názvom „10 rokov v spoločnej Európe“

7. september 2014

Internetová súťaž s názvom „10 rokov v spoločnej Európe“. Súťaž pripravilo EDIC Trebišov a vyhlásili ju pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie a 5. výročia zavedenia eura u nás. Prebiehať bude v mesiacoch September – December 2014 a je určená študentom nad 15 rokov, z ktorejkoľvek školy na Slovensku. Začína sa už […]

Čítať celý dokument »