Newsletter EKB

31. júl 2014

Európsky kontaktný bod – Newsletter: Výsledky pre opatrenia: 1. 1 – Európska pamiatka 2. 2 – Siete partnerských miest Za tím EKB víťazom gratulujeme! Viac sa dočítate tu. Nový portál o Európskom občianstve EK spustila od včera, 29. 7. 2014, nový portál venujúci sa otázkam Občianstva k EÚ alebo Európskeho občianstva. Nájdete na ňom sekcie […]

Čítať celý dokument »

Výzva Diversifying the EU Tourism Offer and Products – Sustainable Transnational Tourism Products 2014

31. júl 2014

COS-WP2014-3-15-03 : Diversifying the EU Tourism Offer and Products – Sustainable Transnational Tourism Products 2014 The main objective of this call is to strengthen competitiveness of the European tourism sector as well as its sustainability by encouraging diversification of the supply of tourist services and products. The project proposals should aim at promoting sustainable transnational […]

Čítať celý dokument »

Erasmus zažíva ďalší prelomový rok

29. júl 2014

Erazmus zaziva

Za rok 2012/2013 sa programu Erasmus zúčastnilo takmer 270 000 študentov, čo je o 15 000 viac ako za predošlý rok. Program Erasmus patrí k najúspešnejším a najpopulárnejším projektom Európskej Únie a Európska komisia plánuje vyslať na zahraničnú mobilitu ešte väčší počet študentov, pedagógov, dobrovoľníkov, učňov ako doteraz a to vďaka Erasmus +, ktorý beží od […]

Čítať celý dokument »

Úvod do európskeho hospodárstva

29. júl 2014

uvod do EU hospodarstva

Občania EÚ majú novú možnosť ako byť informovaní o hospodárskych záležitostiach týkajúcich sa Európskej Únie. Na internetovej stránke Hospodárskych a finančných záležitostí (ECFIN) už od apríla 2014 funguje sekcia Úvod do európskeho hospodárstva, ktorej zriadenie bolo iniciované vtedy nadchádzajúcimi voľbami do európskeho parlamentu.   Cieľom tejto iniciatívy bolo podávať informácie, napomôcť pri formovaní verejnej mienky […]

Čítať celý dokument »

COSME viac peňazí financovanie pre malé a stredné podniky

23. júl 2014

Európska komisia a Európsky investičný fond podpísali dohodu, ktorá sprístupní ďalších 25 mld. EUR pre malé a stredné podniky. . Táto dohoda vytvára predpoklady pre kapitálové a dlhové nástroje financovania MSP v rámci programu COSME. Európsky investičný fond uverejní na základe podpísanej dohody otvorenú výzvu na vyjadrenie záujmu, kde sa budú môcť prihlásiť oprávnené finančné […]

Čítať celý dokument »

Prostriedky na inovácie a predstavila päť inovačných ocenení

23. júl 2014

EK predstavila pilotnú akciu „Rýchlym tempom k inovácii“ (FTI), na ktorú je vyčlenených  100 miliónov EUR. FTI ponúka inovačným podnikom a organizáciám finančné granty, o ktoré sa môžu uchádzať od januára 2015. Prostriedky sú určené na podporu konzorcií troch až piatich organizácií so silnou účasťou podnikov. Udeľovať sa budú aj ocenenia za prelomové technológie s […]

Čítať celý dokument »

Správa o stave telekomunikačných trhov EÚ

23. júl 2014

EK dnes uverejnila hodnotiacu správu o telekomunikačných trhoch a regulácii v EÚ za obdobie 2012 – 2013. Jej hlavné zistenia sú: Príjmy odvetvia v roku 2013 opäť poklesli, ale investície teraz začínajú rásť. Používanie tradičných telefónnych služieb klesá, zatiaľ čo služby volania cez internet sa tešia čoraz väčšej popularite. Objem prenesených dát rýchlo rastie. Ceny […]

Čítať celý dokument »

Poslanci vyzvali EÚ, aby pomohla mladým ľuďom nájsť si primeranú prácu

22. júl 2014

Plenárne zasadnutie Tlačová správa – Politika zamestnanosti − 17-07-2014 – 12:39 Európsky parlament žiada silnejšie opatrenia zamerané na boj proti nezamestnanosti mladých, vrátane zavedenia minimálnych štandardov pre učňovské vzdelávanie a primeraného odmeňovania, uvádza sa uznesení, ktoré plénum schválilo vo štvrtok. Bez zníženia nerovností nie je možné dosiahnuť udržateľný hospodársky rast, uvádza sa v texte uznesenia, […]

Čítať celý dokument »

Zvyšujeme ochranu spotrebiteľov pri nákupoch v rámci aplikácií

22. júl 2014

Reakciou na veľký počet sťažností spotrebiteľov bolo niekoľko stretnutí medzi EK a predstaviteľmi odvetvia aplikácií. Výsledkami týchto stretnutí sú teraz konkrétne záväzky, k splneniu ktorých vyzývame zástupcov tohto odvetvia. Koncom minulého roka, členské štáty adresovali spoločnostiam Apple, Google a Európskej federácii interaktívnych programov v decembri 2013 nasledovné požiadavky: Aby hry prezentované ako „bezplatné“ nezavádzali spotrebiteľov, […]

Čítať celý dokument »

Európsky parlament podporil vstup Litvy do eurozóny

22. júl 2014

Euro Litva

Plenárne zasadnutie Tlačová správa – Hospodárska a menová únia − 16-07-2014 – 16:16 Litva by mala prijať euro 1. januára 2015, odporučil Európsky parlament vo svojom uznesení, ktoré schválil v pléne v stredu. Toto hlasovanie EP bolo v súlade s odporúčaním Európskej komisie a politickou podporou šéfov štátov a vlád členských krajín EÚ z júnového […]

Čítať celý dokument »