Európsky deň jazykov

26. septembra 2017

Posledný septembrový utorok (26.9.2017) oslávime aj na Slovensku Európsky deň jazykov. Hviezdoslavovo námestie v Bratislave sa premení na Uličku jazykov, ktorú navštívia žiaci a študenti škôl z celého regiónu. Pripravený je bohatý program: vystúpenia, kvízy, jazykolamy a v kine Mladosť sa bude premietať séria vtipných krátkych filmov v pôvodnom znení. „Vďaka ovládaniu cudzích jazykov stretávame zaujímavých […]

Čítať celý dokument »

Spravodlivé zdaňovanie digitálnych spoločností

22. septembra 2017

Dnes Európska komisia spustila agendu na zaistenie férového zdaňovania spoločností v oblasti  digitálneho hospodárstva. Formou Oznámenia sú zadefinované prvé kroky k legislatívnemu návrhu európskych pravidiel na zdaňovanie ziskov v digitálnej ekonomike. Tieto pravidlá by mali uzrieť svetlo sveta už na jar 2018. Dnešné oznámenie zohľadňuje aj medzinárodné snahy v tejto oblasti na úrovni G20 a […]

Čítať celý dokument »

Európsky týždeň športu

22. septembra 2017

V sobotu 23. septembra začína v poradí už tretí Európsky týždeň športu. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoluorganizuje jedno z jeho hlavných podujatí na Slovensku –  BRATISLAVA, ŠPORTUJÚCE MESTO. „Pohyb je dôležitou súčasťou života každého z nás. Má pozitívny vplyv nielen na naše fyzické zdravie, ale aj na psychickú pohodu. Preto som rád, že aj […]

Čítať celý dokument »

Lepšia pohraničná spolupráca

21. septembra 2017

Komisia zriaďuje hraničné kontaktné miesto, ktoré umožní naplno využiť hospodársky potenciál pohraničných regiónov EÚ, kde žije 150 miliónov občanov. Bude fungovať od januára 2018. Výhody: lepší prístup k pracovným miestam pre asi 2 milióny pracovníkov a študentov, ktorí denne alebo týždenne cestujú za hranice lepší prístup k službám ako  zdravotná starostlivosť a verejná doprava ľahšie cezhraničné podnikanie […]

Čítať celý dokument »

CETA nadobúda platnosť

21. septembra 2017

Dňa 21. septembra 2017,  predbežne nadobudne platnosť Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA), takže väčšina dohodnutých bodov začne platiť už dnes – zrušené clá na 98 % výrobkov,  či zlepšený prístup ku kanadským verejným zákazkám pre podniky z EÚ. Plnú a definitívnu platnosť však nadobudne až po ratifikácii všetkými členskými štátmi […]

Čítať celý dokument »

SAAIC: Európsky týždeň odborných zručností.

21. septembra 2017

Záleží vám na zvýšení atraktívnosti odborného vzdelávanie a prípravy? Ak ÁNO, je tu šanca pre vás: Európska komisia vyhlásila druhý Európsky týždeň odborných zručností, ktorý bude prebiehať v dňoch 20. – 24. novembra 2017.  Zahŕňa podujatia, ktoré sa konajú na miestnej, regionálnej, národnej, prípadne európskej úrovni v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, kandidátskych krajinách EÚ a krajinách Európskeho združenia voľného […]

Čítať celý dokument »

Európska komisia – Podprogram MEDIA Výzva na Podporu na rozvoj obsahu samotných projektov

21. septembra 2017

Výzva je založená na nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1295/2013 z 11.decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 – 2020) a na jeho korigende z 27.6.2014. V rámci konkrétneho cieľa zvyšovať potenciál európskeho  audiovizuálneho odvetvia tak, aby mohlo fungovať nadnárodne i medzinárodne, je jednou z priorít podprogramu MEDIA: – zvyšovať potenciál audiovizuálnych […]

Čítať celý dokument »

Rámec pre voľný pohyb iných ako osobných údajov v EÚ

20. septembra 2017

Európska komisia dnes taktiež navrhla nový súbor pravidiel,  ktoré prispejú k vytvoreniu konkurencieschopnejšieho a integrovanejšieho trhu EÚ so službami ukladania a spracúvania údajov, zároveň zvýšia právnu istotu a dôveru podnikov a organizácií. Zásada voľného toku iných ako osobných údajov cez hranice: členské štáty už nemôžu od organizácií požadovať, aby ukladali alebo spracúvali údaje v rámci […]

Čítať celý dokument »

Posilňujeme kybernetickú bezpečnosť

20. septembra 2017

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojom minulotýždňovom prejave hovoril aj o význame bezpečnosti v online prostredí a potrebe reagovať na výzvy, ktoré prináša digitálna doba. Medzi jej riziká patrí počítačová kriminalita, ktorej hospodársky vplyv sa len za posledné štyri roky späťnásobil. A keďže digitalizácia sa šíri do všetkých oblastí nášho života bude tento vplyv […]

Čítať celý dokument »

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018: výzva na predkladanie návrhov

19. septembra 2017

Komisia včera v rámci svojho programu Kreatívna Európa pre kultúrne a kreatívne sektory uverejnila  výzvu na predkladanie návrhov, ktorá sa týka financovania nadnárodných projektov spolupráce v súvislosti s Európskym rokom kultúrneho dedičstva 2018. Výzva je určená kultúrnym subjektom, ako sú opery, koncertné siene a divadelné skupiny v celej EÚ, aby sa zapojili do aktivít v […]

Čítať celý dokument »